Vad är en turboladdad motor och hur skiljer den sig från atmosfärisk

Motorkraft är en av dess huvudsakliga egenskaper. Ju högre denna indikator, desto kraftigare reagerar bilen på att trycka på gaspedalen. Förhållandet mellan mängden hästkrafter och slagvolym varierar beroende på förbränningsmotorns konstruktion och förekomsten av en turbin i den. I den här artikeln kommer vi att titta på turboladdade motorer och prata om vad de är och hur de skiljer sig från klassiska atmosfärsmotorer.

Vad betyder en turboladdad motor?

När det gäller dess interna struktur skiljer sig en turboladdad motor praktiskt taget inte från en klassisk atmosfärsmotor. Och det fick sitt namn på grund av ett speciellt turboladdningssystem, som ger tryckuppbyggnad i cylindrarna. Den innehåller en turboladdare, en kylare eller, som det också kallas, en intercooler, liksom själva turbinen. Detta enkla system använder avgasernas energi för att tvinga in tryckluft i förbränningskammaren. För att göra detta är turbininloppet anslutet till avgasgrenröret, varifrån gaserna tillförs, som snurrar turbinen och kompressorn, som är placerad på samma axel med turbinen och trycksätter cylindrarna.

Principen för drift av en turboladdad motor.

Således kommer en större volym av luftblandningen in i förbränningskammaren, vilket gör att bränslet kan brinna helt och släppa ut mer energi. För att göra denna process ännu mer effektiv är turbinen utrustad med en intercooler som kyler den omgivande luften, vilket minskar dess volym och tillåter mer syre att pumpas in i motorn i ett slag.

Det är värt att notera att turboladdade motorer finns i både bensin och diesel. Turbiner i bensinförbränningsmotorer upplever betydligt högre belastning än turbiner på dieselmotorer. Eftersom temperaturen på avgaserna i bensinenheten är nästan 1000 grader är påverkan på turbinväggarna större. Trots att turbinhuset är tillverkat av höghållfasta legeringar är produktens livslängd mycket begränsad. För att på något sätt förlänga den använder ingenjörer ett antal designfunktioner för en bensinmotors turbin, till exempel en ändrad inmatningsvinkel för avgaser, vilket minskar nivån av destruktiv effekt på dess väggar.

Fördelar och nackdelar med en turboladdad motor

En turboladdad motor har både många supportrar och de som anser att ett sådant system är extremt opålitligt. Låt oss försöka ta reda på vilka argument till förmån för var och en av synpunkterna.

Först och främst lockar turbinen uppmärksamhet hos fans av snabbkörning, även med en relativt liten volym av förbränningsmotorn, gör det möjligt att uppnå imponerande accelerationsdynamik. Till exempel kan en 1,8-liters turboladdad motor producera cirka 200 hk, vilket redan ger en bra uppsättning hastigheter.

En annan fördel som ägare till turboladdade motorer får är minskningen av bränsleförbrukningen per total hästkraft. Eftersom förbränningskammaren är fylld med en stor volym luft ökar effektiviteten vid förbränningen av bränsleblandningen. Det är mycket viktigt att tänka på att om vi jämför bränsleförbrukningsindikatorerna, enbart baserade på kraftenhetens volym, kommer turbomotorn tvärtom att konsumera mer bränsle i jämförelse med den klassiska atmosfäriska enheten.

Funktionen för turboladdaren och turbinen.

Och vad säger de som motsätter sig turboladdade motorer? De har också tillräckligt med argument:

  • Ökade krav på kvaliteten på bränsle och smörjmedel. Du behöver bara tanka på beprövade stationer, och ersättning av dyr syntetisk olja måste göras i tid (som regel en gång var 10 000 km) och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
  • Lång uppvärmning av bilen under den kalla årstiden, och därmed ökad bränsleförbrukning på vintern.
  • Resursen för både turbinen och själva motorn i detta fall överstiger inte 120-150 tusen kilometer. Efter det kräver motorn vanligtvis stora reparationer, och turbinen ändras helt till en ny. I båda fallen kommer detta att leda till ytterligare kostnader för ägaren.

Således kräver driften av en turboladdad motor, även om den ger ägaren fördelar i dynamik jämfört med atmosfäriska motorer med liknande volym, en mycket mer noggrann och uppmärksam inställning. Dessutom blir underhållet av en maskin med en turbin dyrare på grund av användning av dyrare olja och ett mer frekvent utbytesintervall.

Se även : Hur skiljer en turbin från en kompressor och vilken är bättre?.

Vad är skillnaden mellan en turboladdad motor och en atmosfärisk motor och vad som är bättre

I huvudsak är utformningen av en turboladdad motor helt identisk med den för en atmosfärisk motor, liksom driftsalgoritmen för båda motorerna. Skillnaderna mellan dem ligger i hur luften tillförs förbränningskammaren. Med en turboladdad motor är ett speciellt system som använder energin från avgaser engagerat i detta. I en klassisk atmosfärisk motor kommer luft in i förbränningskammaren under påverkan av normalt atmosfärstryck, vilket resulterade i att denna ICE fick sitt namn.

Det är omöjligt att säga entydigt vilken typ av motor - turboladdad eller naturligt aspirerad. Var och en bestämmer själv vad som är viktigare för honom - dynamiska egenskaper eller enkel underhåll och en längre livslängd. Naturligtvis, för en lugn och jämn åktur, ser en konventionell aspirerad motor ut att föredra, men när du behöver göra en skarp manövrering på vägen, till exempel snabbt att köra om bilen framför, kan bristen på hästkrafter genast känna sig.

När du väljer bil är det bättre att omedelbart bestämma vad du vill ha av den och vilka uppoffringar du är villig att göra. De höga underhållskostnaderna och behovet av att renovera motorn redan på 150 tusen kan skrämma en nybörjare för bil, å andra sidan, möjligheten att få 200 hk under huven. med en volym på bara 1,8 liter ser de också väldigt attraktiva ut. Därför, när du väljer en turboladdad motor, var beredd på att du måste investera mycket mer i den än i en atmosfärisk, särskilt om bilen inte är ny och den tidigare ägaren var försumlig i underhållet.

Se även : Vad är en kompressor i en bil och hur fungerar det.

.